🛒 DARMOWA DOSTAWA OD 450 ZŁ 🛒

Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ HAU-HAU.COM
I. Postanowienia ogólne
§ 1
W niniejszym regulaminie karty podarunkowej HAU, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
• Wydawca -  Hau, z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Numer REGON: 368419277
• Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie  karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym.
• Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
• Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
• Sklep Internetowy– sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.hau-hau.com oraz jej podstronach,
• Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.
§ 2
1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest:
• na stronie Sklepu internetowego, pod adresem https://hau-hau.com/strona/regulamin
II. Wydanie Karty Podarunkowej
§ 3
1. Karta Podarunkowa dostarczana po dokonaniu zakupu karty za pośrednictwem Sklepu internetowego na wskazany w zamówieniu adres email lub na wskazany adres kontaktowy, zależnie od wyboru karty fizycznej lub elektronicznej.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest opłacenie zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
§ 4
1. Karta Podarunkowa może być używana w w Sklepie internetowym bezpośrednio po jej zasileniu Kwotą Zasilenia.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 90 dni od dnia jej wydania.
III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
§ 5
1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w Sklepie Internetowym.
3. W Sklepie Internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu podczas składania zamówienia.
4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wpłaty Kwoty Zasilenia, lub do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej.
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie Podarunkowej i może zostać wykorzystana przy dokonaniu kolejnych zakupów.
§ 6
1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
• gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
• braku środków na Karcie Podarunkowej;
• braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w § 5 ust. 6;
• upływu ważności Karty Podarunkowej.
2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.
§ 7
1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.
IV. Zwrot towarów
§ 8
1. Towary nabyte z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w regulaminie.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.
V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
§ 9
1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane e-mailem na adres: kontakt@hau-hau.com
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
V. Postanowienia końcowe
§ 10
Regulamin jest dostępny na https://hau-hau.com/strona/regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl